Děti milují hudbu. Od nejranějšího kojeneckého věku a dokonce i v maminčině bříšku jsou velmi citlivé k hudbě, zpěvu a zvukovým vibracím.

Hudba a zvuky vhodných hudebních nástrojů mají na děti nesmírně pozitivní, uklidnující a harmonizující vliv, významně přispívají k jejich vnitřnímu rozvoji a kreativitě a mohou se pro ně stát i prostředky k sebevyjádření, radosti, komunikaci, případně mohou účinně pomoci při zmírňování deficitů v těchto oblastech.

I když sami nemusíme být příliš zdatnými hudebníky, za pomocí jednoduchých, krásně znějících nástrojů můžeme pro děti vytvářet pozitivní hudebně harmonizující atmosféru, můžeme je i nechat spoluúčastnit se na jejím vytváření. Nástroje jako kigonki, sansula, laděná kalimba, jednoduché lyry, kantele a citery, tubalofon, zvonkohry, xylofony, laděné perkuse, bubínky a mnoho dalších. jsou ideálními nástroji pro tyto účely.

V pozdějším předškolním a ranně školním věku si kromě těchto nástrojů děti užijí například i kreativních hudebních zvířátek a budou schopni sofistikovaněji hrát na výše zmíněné nástroje v jejich pokročilejších způsobech vyjádření - nebo dokonce krásně hudebně komunikovat s rodiči nebo jinými dětmi.

Pozoruhodnými a unikátními nástroji a zařízeními, které pro děti otevírají nové možnosti v jak v předškolních zařízeních, tak doma, jsou rezonanční postýlky i speciální dětské rezonanční kolébky (viz sekce Rezonanční terapie).

V hodinách hudební výchovy na základních nebo středních školách (nebo hudební nauky na ZUŠ) mohou být všechny tyto nástroje velmi vítané, přinesou příjemné osvěžení a otevřou nové hravé i expresivní možnosti pro vlastní hlubší kreativitu i vzájemnou hudební komunikaci a souznění: ať už to jsou speciální krásně vyladěné melodické perkuse (kigonki, rammerdumy, hang drumy apod.), různé druhy xylofonůzvonkoher, kvalitní Orffovy nástroje, kalimby, sansuly, lyry, citery, kantele, různé druhy fléten a spousta dalších nástrojů.

Všechny tyto nástroje můžeme dále propojit do harmonicky znějících sladěných sestav.

Pokud máte zájem rozvíjet ve vaší škole nebo zařízení nové prvky kreativní hudební výchovy nebo muzikoterapie, velmi rádi vám poradíme s optimálním výběrem hudebních nástrojů. V případě zájmu pro vás můžeme udělat i speciální seminář (pro učitele i děti).