Pokud si přejete proniknout hlouběji do oblasti kreativní práce a interakce s hudbou, hudebními nástroji a muzikoterapií, nabízíme vám celou řadu kurzů a seminářů - individuálních i skupinových. Můžete prožít hluboké účinky hudby, zvuků a vibrací na vaše tělo i mysl, seznámit se se širokou škálou možností práce s dětmi všech věkových kategorií (v rámci muzikoterapie a kreativní hudební výchovy) a též objevit nové dimenze a možnosti hry na konkrétní hudební nástroje, včetně možností tvůrčí hudební improvizace.

Všechny tyto kurzy a semináře je možné uskutečnit v případě zájmu o jejich uspořádání a organizaci. Pokud o uspořádání podobného semináře uvažujete, můžete nás kontaktovat pro bližší informace. V případě zájmu je možné seminář spojit i s koncertem (komornějším nebo většího rozsahu).