Lyry a kantele

Lyry a kantele jsou jednoduché hudební nástroje, velmi žádané a využívané v různých formách muzikoterapie, hudební výchovy i kreativní hudební komunikace. Sestávají z tvarovaného dřevěného těla a různého počtu strun. 

Na tyto struny je možné hrát různými způsoby - jednohlasé melodie, melodie s doprovodem nebo též plný harfový zvuk na všechny struny naráz.