Ať už se zabýváme jakoukoliv formou muzikoterapie, kreativní hudební výchovy, harmonizace hudbou a podobnými aktivitami, jedním z klíčových prvků naší práce a úspěšnosti jejího působení jsou hudební nástroje.

Hudební nástroj otevírá novou dimenzi, přináší doteky hudby, tónů a vibrací, které na nás působí zvnějšku i uvnitř. Stává se prostředníkem hudební komunikace, sebevyjádření a též zdrojem blahodárných, harmonizujících, ozdravných a povznášejících tónů a vibrací.

Proto jsou hudební nástroje v muzikoterapii jedním z nejdůležitějších elementů naší práce a pokud máme k dispozici sestavu krásných, kvalitních a bohatě znějících hudebních nástrojů, posouvá to celou naši práci a její působnost do úplně nové úrovně.

Často jsme svědky toho, že hudební nástroje pro tyto účely bývají omezeny do poměrně nevýrazné, unifikované a chudé standarní sestavy typických štěrkátek, zvonkoher a pár bubínků apod., což je samozřejmě též použitelné, ale nepřináší onu potřebnou šíři, hloubku a jemnost mnoha podivuhodných poloh hudby, zvuků a tónů.

Obklopit se kvalitními, inspirujícími, kreativními a zvukově bohatými hudebními nástroji přinese radost, naplnění i potěšení nám samotným i našim klientům nebo žákům a všem, na něž má hudba působit - nemluvě o úplně nové dimenzi a intenzitě působení v rámci naší práce.

Několik tónů na nástroje jako monochord, kigonki, krásně znějící kantele, sansula, handpan, basové rezonátory, zvukové rotující vlny, gong a mnoho dalších vytvoří během pár okamžiků krásnou, hlubokou a uklidňující atmosféru v celém prostoru - bez toho abychom museli být trénovaní virtuózové na tyto nástroje. Pokud je použijeme jako kreativní prostředky pro komunikaci a sebevyjádření v rámci naší skupiny klientů, díky krásným podivuhodným zvukům, které tyto nástroje vytvářejí, je inspirace a motivace k těmto aktivitám hned podstatně větší. Totéž se týká i nástrojů rytmických - bubnů, perkusí, melodických perkusí apod.

Někdy může být úžasné dát dětem nebo klientům do ruky různé krásně znějící hudební nástroje, na které je velmi snadné hrát a které jsou navzájem sladěné. Hráč může na svůj nástroj hrát víceméně cokoliv a vždy zůstává součástí krásně a harmonicky znějícího celku. Je to vždy velmi radostný a povznášející zážitek pro všechny.


Je však zřejmé, že musíme v rámci naší konkrétní práce, typu žáků nebo klientů dobře zvážit jaké nástroje budeme používat jen my sami a jaké jim svěříme ... (některé nástroje jsou svou povahou o něco delikátnější).

Pokud si budete přát, velmi rádi vám poradíme s optimálním výběrem hudebních nástrojů nebo sestav pro vaše konkrétní potřeby a typ vaší činnosti a též i finanční možnosti, tak abyste se z ní a jejich výsledků mohli co nejvíce těšit. Poradíme vám též případně i s jejich ovládáním a hrou na ně. Spoustu nástrojů si můžete u nás přímo prohlédnout, poslechnout a vyzkoušet.