Naše kurzy a semináře vám otevřou zcela nové obzory v oblasti muzikoterapie - zejména v kreativních možnostech využití plného potenciálu hudby a hudebních nástrojů při práci s různými typy klientů.

Hudba jako tvůrčí nástroj v muzikoterapii

Hudba může přinášet překvapivé výsledky v situacích kdy jiné terapeutické metody selhávají. Tento seminář je cíleně zaměřen na využívání hudby jako tvůrčího, komunikačního a terapeutického nástroje v muzikoterapii.

Otevře možnosti práce v jemnějších tvůrčích rovinách: budete objevovat cesty jak se sami “naladit” na své klienty nebo posluchače a jak se pokusit nechat zaznít hudbu, která spontánně plyne v živoucím a hlubokém propojení těch kdo hrají s těmi kdo naslouchají.

Budeme zkoušet a učit se jak používat svůj hudební nástroj jako transformující a léčivý prostředek, který nám umožní vstoupit do jemnějších rovin nonverbální komunikace s klienty, posluchači nebo sebou samými.

Ať už sami hrajete na jakýkoliv hudební nástroj, s pomocí tohoto semináře můžete objevit nové přístupy k práci s vašimi klienty, prostřednictvím cesty inspirované hudební terapie.

A protože je zřejmé, že tyto procesy se dotýkají i jemnějších oblastí naší interakce se sebou samými i okolním světem, nebude chybět ani inspirace pro oblast vašeho dalšího vnitřního rozvoje – ve formě jednoduchých a účinných cvičení z oblastí duševní hygieny a mentálních technik, které by v případě muzikoterapeutické práce měly být nedílnou součástí osobní praxe terapeuta.

Vedou Ivo SedláčekŠtěpánka Čížková

Expresivní muzikoterapie

Kurzy a semináře “Expresivní muzikoterapie” představují originální a inspirující tvůrčí spojení muzikoterapeutických přístupů dvou známých českých muzikoterapeutů Matěje LipskéhoIvo Sedláčka.

Ve volném cyklu těchto tématických seminářů se inovativním způsobem propojují metody klasické analytické muzikoterapie, psychoterapie a arteterapie s uměleckou a transpersonální hudební terapií.

Tyto kurzy vám přinesou nejen bohaté spektrum nových teoretických znalostí a naučí vás řadě praktických dovedností v oblasti práce s nejrůznějšími typy klientů, ale zároveň vám umožní i hluboké prožitky různých forem živé inspirované hudby působící na harmonizaci těla, mysli, emocí i systému vnitřních energií člověka – čímž se vlastně navracíme k samotné prapůvodní podstatě muzikoterapie …

Prostřednictvím široké škály unikátních hudebních nástrojů (z nichž mnohé jsou jedinými exempláři u nás) budete též moci rozeznít hudbu i sami v rámci nejrůznějších metod tvůrčího sebevyjádření i skupinové komunikace …

Vedou Ivo SedláčekMatěj Lipský