Elementy

Elementy

Elementy neboli živly (země, voda, oheň, vzduch)  patří k základním stavebním kamenům našeho světa. Můžeme si je uvědomit a harmonizovat je i prostřednictvím hudby a zvuků - hravou a prožitkovou formou.

A právě k tomuto účelu jsme pro vás vytvořili tyto krásné hudební sestavy elementů, kterých si děti i dospělí mohou kreativně užít.