E-shop
Elementy

Elementy

Elementy neboli živly - země, voda, oheň, vzduch -  patří k základním stavebním kamenům našeho mikrokosmu i makrokosmu. Jejich vlastnosti a energie se samozřejmě reflektují i v hudbě a zvucích a tuto formou představují velmi účinnou formu hudebního působení: hravou, harmonizující i prožitkovou. Právě k těmto účelům mohou sloužit sestavy elementů, které jsme pro vás vytvořili.