E-shop
Gongy Meinl

Gongy Meinl

Gongy Meinl
Gong Meinl  - Země

Gong Meinl - Země

74 234 CZK
2 855,13 EUR
2 559,78 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl  - Siderický měsíc

Gong Meinl - Siderický měsíc

26 971 CZK
1 037,34 EUR
930,03 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl  - Slunce

Gong Meinl - Slunce

74 234 CZK
2 855,13 EUR
2 559,78 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl - Wu Xing

Gong Meinl - Wu Xing

22 500 CZK
865,38 EUR
775,86 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl - Wu Xing

Gong Meinl - Wu Xing

30 980 CZK
1 191,54 EUR
1 068,28 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl - Synodický měsíc

Gong Meinl - Synodický měsíc

26 971 CZK
1 037,34 EUR
930,03 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl - Wu Xing

Gong Meinl - Wu Xing

36 540 CZK
1 405,38 EUR
1 260,00 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl - Neptun

Gong Meinl - Neptun

26 971 CZK
1 037,34 EUR
930,03 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl - Wu Xing

Gong Meinl - Wu Xing

60 920 CZK
2 343,08 EUR
2 100,69 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl- Uran

Gong Meinl- Uran

26 971 CZK
1 037,34 EUR
930,03 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl - Wu Xing

Gong Meinl - Wu Xing

105 970 CZK
4 075,77 EUR
3 654,14 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl- Venuše

Gong Meinl- Venuše

26 971 CZK
1 037,34 EUR
930,03 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl - Symphonic Chao

Gong Meinl - Symphonic Chao

26 971 CZK
1 037,34 EUR
930,03 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl- Chiron

Gong Meinl- Chiron

37 099 CZK
1 426,87 EUR
1 279,26 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl - Platonický rok

Gong Meinl - Platonický rok

37 099 CZK
1 426,87 EUR
1 279,26 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl  - Siderický den

Gong Meinl - Siderický den

37 099 CZK
1 426,87 EUR
1 279,26 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl - Jupiter

Gong Meinl - Jupiter

37 099 CZK
1 426,87 EUR
1 279,26 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl - Sedna

Gong Meinl - Sedna

37 099 CZK
1 426,87 EUR
1 279,26 GBP
Cena včetně DPH.
Planetární gong  Ø 61cm MOON SID

Planetární gong Ø 61cm MOON SID

22 385 CZK
860,96 EUR
771,90 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl  - Mars

Gong Meinl - Mars

43 850 CZK
1 686,55 EUR
1 512,08 GBP
Cena včetně DPH.
Zrcadlový Gong Meinl

Zrcadlový Gong Meinl

51 974 CZK
1 999,00 EUR
1 792,21 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl  - Merkur

Gong Meinl - Merkur

43 850 CZK
1 686,55 EUR
1 512,08 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl Květ života

Gong Meinl Květ života

26 971 CZK
1 037,34 EUR
930,03 GBP
Cena včetně DPH.
Gong Meinl - Saturn

Gong Meinl - Saturn

43 850 CZK
1 686,55 EUR
1 512,08 GBP
Cena včetně DPH.